Saturday, June 5, 2010

ኢንጂነር ሀይሉ ሻውል ከፖሎቲካው አለም ተሰናበቱ

የመኢአድ ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ሀይሉ ሻውል በቅርቡ ፓርቲአቸው የደረሰበት ሽንፈት እንዳበሳጫቸውና በዚሁ ምክንያት ከፖሎቲካው አለም መሰናበታቸውን ኢትዮ ቻናል የሚባል ሀገር በቀል ጋዜጣ ላንባቢዎቹ አቀረበ:: " ፖሎቲካው በቃኝ የሚያሳስበኝ እኔን የሚተካኝ አለማግኘቴ ነው" ብለዋል ኢንጂነሩ:: ይሄን አባባላቸውን የቅርብ ሰዎቻቸው የተስማሙበት አይመስልም:: ከዜናው መረዳት እንደተቻለው የአመራር አካላቱ ለመሪነት ራሳቸውን እያጩ ይገኛሉ:: በዚህም መሰረት የድርጅት ጉዳይ ሀላፊውና የዶክተር ሰናይ ልኬ ወንድም የሆኑት አቶ ያእቆብ ልኬ ባንድ በኩል ሻለቃ መንግስቴ በሌላኛው ጠርዝ ከሀገረ አሜሪካ ደግሞ አቶ አባይነህ ብርሀኑ ገመድ ጉተታ መጀማመራቸውን ዜናው ያስረዳል:: ከቡልቻ ደመቅሳ ቀጥሎ ፖሎቲካ በቃኝ ሲሉ ኢንጂነር ሀይሉ ሁለተኛው አንጋፋ ፖሎቲከኛ መሆናቸው ነው:: ቡዙዎች ማነህ ባለ ተራ ..? ይላሉ :: ምንጭ

0 comments:

Post a Comment